Kontrola
płatności opóźnionych
w DMS AutoStacja

Skorzystaj z naszego wsparcia aby uporządkować obecny stan rozrachunków klientów i usunąć powielone kartoteki.

Dowiedz się więcej
kontrola płatności

Uruchom nowe możliwości w obszarze pracy z płatnościami

Uzgodnij warunki handlowe

Uzyskasz dostęp do precyzyjnych informacji o płatnościach w Twoim DMS AutoStacja, co da Ci możliwość ustalania indywidualnych warunków handlowych dla klientów w oparciu o wiarygodne dane.

Blokuj dłużników

Dzięki kontroli nad płatnościami opóźnionymi będziesz mieć komplet informacji o zobowiązaniach finansowych klientów, ustalonych limitach kredytowych, a także możliwość blokady dłużników w DMS.

Uszczelnij kontrolę

Po uporządkowaniu obecnego stanu rozrachunków możesz prowadzić czarną i białą listę klientów oraz włączyć w DMS systemowe zabezpieczenie przed powielaniem kartotek.

problemy bezpieczeństwa

Najczęstsze problemy bezpieczeństwa finansowego

Ukryci dłużnicy

Zaległości płatnicze rozproszone na wielu kartotekach tego samego kontrahenta

Rozbieżne warunki handlowe

Różne warunki handlowe na powielonych kartotekach kontrahenta (zezwolenia na płatności opóźnione, limity kredytowe, rabaty)

Niepewne decyzje biznesowe

Decyzje finansowe oparte na niekompletnych danych wynikających z powielenia kartotek kontrahentów

Nieszczelna kontrola

Brak systemowych blokad dla dłużników

nasze rozwiązanie

Kontrola płatności opóźnionych

Rozbudowana definicja limitów kredytowych

Możliwość definicji systemowych kanałów sprzedaży (np. serwis, sklep) oraz ustalenie indywidualnego dla kontrahenta limitu nierozliczonych płatności w danym kanale

Obsługa wyjątków w kanałach sprzedaży

Definicja kanałów sprzedaży poza kontrolą płatności opóźnionych (np. sprzedaż pojazdów, rozliczenia blacharskie)

Kontrola rozrachunków przeterminowanych

Blokada płatności opóźnionych dla dłużników z przeterminowanymi rozrachunkami (wymaga aktualnego stanu rozliczeń rozrachunków)

Zgoda na płatności opóźnione

Wystawianie dokumentów sprzedaży z płatnością opóźnioną tylko dla uprawnionych kontrahentów

Uprawnienia dot. warunków płatności opóźnionych

Decyzje o zezwoleniach na płatności opóźnione przypisane tylko do uprawnionych użytkowników systemu AutoStacja

Wprowadzenie czarnej i białej listy

Decydująca zgoda lub blokada płatności opóźnionych bez zmiany ustawień handlowych kontrahenta

Know-how w zakresie konfiguracji

Przekazanie wiedzy o tym jak, biorąc pod uwagę aktualne procesy Dealera,  skonfigurować system AutoStacja na potrzeby kontroli płatności

Systemowe zabezpieczenia przed dubletami

Systemowa  kontrola pozwalająca na blokadę tworzenia lub modyfikowania kartotek kontrahentów o tym samym NIP

wsparcie procesów

Wsparcie procesów

Decyzja o sprzedaży z płatnością opóźnioną

Wsparcie dla sprzedaży "na przelew" w postaci jednolitych warunków handlowych i ustawień blokad/zgód dot.  płatności opóźnionych.

Sprzedaż zgodnie ze stanem "z natury"

Możliwość realizacji procesów sprzedażowych (sprzedaż pojazdów, blacharnia, inne) zgodnie ze stanem "z natury".

Blokady dłużników

Blokada sprzedaży "na przelew" dla kontrahentów z przeterminowanymi płatnościami dla Dealera.

Porządkowanie dubletów

Dostępne narzędzia (AutoStacja, SQL) wspierające scalanie zdublowanych kartotek kontrahentów.

proces wdrożenia

Kontrola płatności opóźnionych
daje Ci zupełnie nowe możliwości

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Weryfikacja ustawień systemu DMS

Analiza skali dubletów kontrahentów

Wspólna definicja dubletu kontrahenta

Propozycja działania (wariant A / B)

Wariant A

Wariant B

Decyzje o zezwoleniach na płatności opóźnione przypisane tylko do uprawnionych użytkowników systemu AutoStacja

Zmiana ustawień systemu AutoStacja

Szkolenia i konsultacje z konfiguracji AutoStacji z uwzględnieniem procesów Dealera w zakresie kontroli płatności opóźnionych

Rekomendacje SOFTVIG - utrzymanie stanu optymalnego, dublety, narzędzia w AutoStacji, wewnętrzne procedury i wiele więcej

Wspólna definicja dubletów kartotek

Uporządkowanie zdublowanych kartotek - proces możliwy do realizacji dzięki narzędziom SOFTVIG w skali całego systemu AutoStacja i dziesiątek tysięcy kartotek

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Porozmawiajmy o wszystkich możliwościach, które daje Kontrola płatności opóźnionych w DMS AutoStacja. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
MODUł irr

Aktualny stan rozliczeń rozrachunków i zaliczek

Zastosuj rozwiązanie, które dostarczy wysokiej jakości dane księgowe z systemu F/K do Twojego DMS AutoStacja. Importuj rozliczenia rozrachunków i zaliczki do AutoStacji bez błędów ręcznej ewidencji. Udostępniaj najświeższe rozliczenia klientów pracownikom operacyjnym. Korzystaj ze wsparcia modułu IRR w codziennym prowadzeniu procesów księgowych, ustalaniu limitów kredytowych czy kontrolowaniu zadłużeń.

-> Przejdź do Moduł IRR